Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:6

By: Lönnånger nr 3:6
Gårdstyp: Fiskargård
Gårdsnamn: Haret
Tillägg:
Ägare: Christian Berggren och Eva Berggren f.Bergström
F. ägare: Göte Bergström?

Ägare fiskaren Olof Pehrsson, sonen Per-Olof Olsson 1868-1944, gift med Maria född Dahlström, sonen "Har-Per-Johan" 1905-1993. Ny ägare Göte Bergström (?), nuvarande ägare hans dotter Eva (kollas)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:31 AM