Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:42

By: Lönnånger nr 3:42
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 3:9?
Ägare: Stefan Lundin
F. ägare:

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:30 AM