Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:36

By: Lönnånger nr 3:36
Gårdstyp: Tid. fritidshus. Småhus bofast
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat fr. nr 3:6 Haret
Ägare: Göte Bergström
F. ägare:

Nuvarande ägare förvärvade fastigheten genom köp 1981.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:30 AM