Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:26

By: Lönnånger nr 3:26
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Eva Marie Dhuri, Anna Erika och Per Hans Erik Johansson
F. ägare: Marianne Andersson

Nytt nr bildat av 3:23 samt del av 3:18. Aron och Olga Bergström köpte 3:23 1937 och fick lagfart 1955 på 3:26.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:29 AM