Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:25

By: Lönnånger nr 3:25
Gårdstyp:
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Ingrid Birgitta och Nils-Erik Erixon
F. ägare: Edvin och Frideborg Jonsson

Bildat av Lönnånger 3:10 (fd Fjärden No 4) samt del av 3:11 och 3:18. Ägare Martin Karlsson, lagfart 1918 på 3:10, Frans Wiklund f.1899 (Se Hårte nr 28:4), Aron Bergström 1897-1979, Ragnar och Sally Bergström (första ägare till 3:25), John Sundin född 1929, Sven Jonsson 1944-1976 och Maj Andersson, Edvin Jonsson född 1910 och hustrun Frideborg.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:29 AM