Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:21

By: Lönnånger nr 3:21
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 3:8 (1937)
Ägare: Arne Rudholm
F. ägare: Erik "Lill-Erske" Jonsson

Karl Olsson hade första lagfart. På denna plats fanns då en sjöbod. Erik Olof Nordlinder 1905-1982 och hustrun Astrid född Modin 1913-1995 byggde nuvarande hus

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:29 AM