Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:20

By: Lönnånger nr 3:20
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 3:8 (1937)
Ägare: Alice Sundell
F. ägare: Karl-Axel Sundell

Erik Olsson 1899-1976 och Anna född Edh 1901-1967 hade första lagfart (men inget hus?). Eriks bror Karl "Kalle" Olsson 1914-1976 och hustrun "Maja" född Krantz 1918 (se 3:15) bodde i nuvarande hus. Erik Olof Nordlinder 1905-1982 blev ny ägare 1946. Kolla, kolla?

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:29 AM