Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:19

By: Lönnånger nr 3:19
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Edvins
Tillägg: Avstyckat från 3:8 (1937)
Ägare: Ingvar Jonsson
F. ägare: Edvin Jonsson

På samma plats fanns tidigare en stuga som ägdes av soldat Per Grill, vilken revs av Manne Wiklund 1892-1968 som hade första lagfart på 3:19. Edvin Jonsson född 1910 (Stranden 2) och hustrun Frideborg 1907-2004 byggde nuvarande villa, som ägs av deras son Ingvar och hans hustru Inger (men hyrs ut).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 22, 2023, at 03:26 PM