Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 3:15 eller 3:43?

By: Lönnånger nr 3:43
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Löt-Erskes / Falks
Tillägg: Av gamla Sörgården
Ägare: Greger Jonsson
F. ägare: Bengt-Olov Jonsson

Lönnånger 3:15. "Löt-Erske" Erik Andersson 1906-1992 köpte 1934 och byggde nuvarande hus, flyttade sedan till Hudiksvall. 1947 ny ägare Kalle Olsson 1914-1976 och hustrun Maja född Krants 1918. Elof född 1914 och Signe Falk född 1916 fick lagfart 1954.(Erik Svensson, Bengt-Olov Jonsson, Greger Jonsson?). Nytt nr 3:43 på "Falks"? Greger Jonsson sålde till Anna Lundström 2004. Lena Norling (ägare 2008) köpte av Anna 2007.
Lönnånger 3:15 fortfarande kvar 2008, ägare Alf Krister Larsson och Helena Kristina Birgitta Larsson.
Kollas!

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:28 AM