Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 2:2

By: Lönnånger nr 2:2
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 2:1 (1928)
Ägare: Greger Jonsson
F. ägare: Gunnar Pettersson se 21:3

Första ägare Matilda Bergström 1883-1927 och maken Martin 1885-1950. Sonen Folke övertog 1964.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:28 AM