Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 20:1

By: Lönnånger nr 20:1
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Kalles
Tillägg: Från Lönnånger 1:11 (samf.) 1919
Ägare: )Leif Klint
F. ägare: Per-Olof Grev och Isa född Jonsson

Fd "Lönnbo nr 2". Tidigare båtsmanstorp. Karl Mårtensson 1837-1922. Köpt 1918 av sonen Martin Karlsson, 1938 blev systern Maria ägare (genom arv), men sålde samma år till Emanuel "Manne" Viklund, hustru Maja född Ålund. Birger Wik och hustrun Eivor född Jonsson sålde 1990 till Per Olov Grev och Isa född Jonsson.
Nuvarande ägare Leif Klint.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 22, 2023, at 03:59 PM