Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 1:7

By: Lönnånger nr 1:7
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 1:1
Ägare: Inger Persson (sedan 1984)
F. ägare:

Villan byggd 1986. Inger syster till Nils-Åke Persson (se 1:1 Nyänget)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:26 AM