Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 16:4

By: Lönnånger nr 16:4
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Norrgårn
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Håkan Larsson
F. ägare: Bengt-Olof Jonsson

Kända ägare på grundhemmanet: Nils Carlsson Älvsborgs lösen 1617, Eric Nilsson död 1701, Carl Nilsson 1623-1695 gift med Anna Jonsdotter, Jon Carlsson 1661-1749 gift med Brita Persdotter död 1719, omgift 1722 med Margta Persdotter 1692-1775, Anna Jonsdotter 1689-1776 gift 1709 med Olof Olofsson 1684-1731, Jonas Olofsson 1714-1741 gift 1738 med Sigrid Jonsdotter 1713-1781 omgift 1742 med Per Andersson Gnarp. Brodern Olof Olofsson 1718-1782 gift 1743 med Karin Ersdotter 1714-1751, omgift 1752 med Helena Larsdotter 1720-1803. Två söner: Olof Olsson 1747-1811 kvar på gården gift 1776 med Anna Persdotter 1753-1822, Lars Olofsson född 1768 se "Svalan" nr 5:2. Olofs son Olof Olofsson född 1789 gift 1812 med Brita Andersdotter 1791-1850. Två söner: Olof Olofsson född 1814 se "Sannan" nr 14:1, Anders Olofsson 1823-1886 (ev 1888?) kvar på gården, gift 1851 med Brita Andersdotter född 1823, son Anders-Olof Andersson 1854-1908 gift 1888 med Karin Jönsdotter omgift 1909 med Lars-Johan Sjödin Nianfors född 1870. Ny ägare "Ersk-Anners" och efter honom mellan åren 1918-1936, genom köp Jonas Johansson 1881-1975 och hustru Agnes Johansson, (flyttade till Nybyn nr 2:10 år 1931). Näste ägare blev Svenska Handelsbanken (1931). 1932 köpte skomakare August Olsson född 1907 gift med Sally Nordlinder samt Anna och Erik Olsson, deras måg Sven Blixt 1918-1992 och hustru Linnéa född Olsson 1922. Algot och Lina Wallin. Georg och Anna Göransson köpte 1957. "Strand-Olle" Mårtensson köpte (se nr 3:4)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:35 PM