Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 16:3

By: Lönnånger nr 16:3
Gårdstyp: Torp/fd bondgård
Gårdsnamn:
Tillägg: Av gamla Sörgårn nr 1 sedan nr 3
Ägare: Anna Lundström
F. ägare: Mikael Ahlgren och Helen Persson

Kända ägare på gamla hemman nr 1 nytt nr 3 (1848): Sven Olsson mantalslängd 1651, hustru Anna Jonsdotter mantalslängd 1667, Olof Svensson död 1709, två barn: Olof 1683-1732 och Carin 1699-1774. Olof Olsson 1683-1732 gift 1720 med Karin Hendriksdotter 1698-1783 bonde i Lönnånger nr 1, son Olof 1722-1773. Systern Carin Olsdotter 1699-1774 övertog Lönnånger nr 1 efter brodern gift 1734 med Nils Olofsson Bergsjö 1706-1778, son Olof Nilsson 1735-1799 gift 1764 med Helena Ersdotter 1716-1782, omgift 1783 med Kjerstin Ersdotter född 1755, Nils Olofsson 1784-1867 gift 1819 med Margta Olsdotter 1783-1869, Olof Nilsson 1812-1884 gift 1837 med Margta Larsdotter 1811-1869, Nils Olofsson-Lönnberg 1849-1903 (drunknad) gift 1874 med Katarina Jonsdotter född 1854, därefter hans dödsbo (änka + barn). Sörgården delades upp på många fastighetsnr. Nya ägare 1907 Per Johansson. 1910, Erik Engström och Karolina född Axlund. 1912, Jon Erik Andersson och hustru Margreta född Svensson. (1918), Alfred Wallner född 1870. (1919), Martin Bergström 1885-1950 (hade affär).1924 Anton Hammar i Mellanfjärden samt hans dödsbo.(Strann-Olle se nr 3:4) Erik Olsson 1899-1976 och hustrun Anna född Edh 1901-1967 som byggde nuvarande hus. Betania hyrde samt köpte gamla Sörgårn 1935, rustade upp den till predikolokal 1937. Användes till 1950-talet, men revs sedan. Georg och Anna Göransson (se Norrgårn) köpte "nya Sörgårn" 1958. Lars Viklund lagfart 1968. 1971 Arne Åslin 1924-1989 och Majvor Viklund. Mikael Ahlgren och Heléne Persson. Anna Lundström. Kolla,kolla!

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:24 AM