Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 1:6

By: Lönnånger nr 1:6
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 1:1 (1979).
Ägare: Jimmy Wall
F. ägare:Bror Persson

Huset byggt 1979-1980. Ägaren bror till Nils-Åke Persson (se 1:1 Nyänget) Bror Perssons dödsbo sålde fastigheten till Jimmy Wall

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 22, 2023, at 03:02 PM