Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 15:2

By: Lönnånger nr 15:2
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Norr På Backen
Tillägg:
Ägare: Krister Larsson och Helena Larsson född Olsson
F. ägare: Sören Larsson och Berit född Persson

Lars Larsson 1812-1860 gift 1836 med Margeta Svensdotter Engberg 1812-1908, sonen Lars Larsson född 1839 gift 1864 med Karin Olsdotter född 1840, dottern Margareta Larsdotter 1866-1944 till Bäling nr 5:8. Ny ägare August Andersson 1891-1973 (se nr 8:3) gift med Ingrid Brita Ellida född Norin 1897-1922 omgift 1926 med Emma Norborg 1892-1965 (flyttat till Håcksta nr 10:5). Ny ägare 1954 Ragnar Johansson 1916-1987 och hustru Hildur född Pettersson 1922-1992 (flyttade till Hällan). Georg Göransson köpte jorden 1967, styckade av gården (1968) och slog ihop resten med "Norrgårn" (nuv nr 16:4) år 1969. Sven Jonsson 1944-1976 köpte gården. 1972 fick Sören och Berit lagfart på 15:2.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:35 PM