Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 14:6

By: Lönnånger nr 14:6
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 14:1 (1980)
Ägare: Sune och Mona Jonsson
F. ägare:

Se ovan nr 14:5

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:23 AM