Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 14:5

By: Lönnånger nr 14:5
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 14:1 (1980)
Ägare: Urban och Ewa Jonsson
F. ägare:

Villan byggd på tomt av gamla Haglunds som blev nerbrunnen i början av 1950-talet. Nr sub 3 ägdes tidigare av skomakare Per Olof Haglund 1862-1928 och hustru Margreta Lindberg 1866-1942, döttrar: Frida född 1892 gift Melin, Ester Haglund 1908-1972. Johan Jonsson och hustrun Brita-Kajsa köpte 1941 och sålde 1944 till Pelle och Anna Jonsson som 1953 slog ihop det med "Sannan" (nuv nr 14:1). "Lill-Erske, Ängeln" Jonsson bodde där när det brann. Kollas.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:23 AM