Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 1:4

By: Lönnånger nr 1:4
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Nyängs-Katrinas
Tillägg: Avstyckat från 1:1 (1924)
Ägare: Björn Håkan Alvinder
F. ägare: Yvonne Buddenbaum

Huset byggdes av Katarina Abrahamsdotter 1877-1957 från Nyänge nuvarande nr 1:1. Byggnadsmaterial togs från både Nyänge och Källmyra. Har ägts av Franz Buddenbaum och efter det av hans dotter Yvonne Buddenbaum.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:25 AM