Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 13:4

By: Lönnånger nr 13:4
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 13:1 (1980).
Ägare: Frank Olsson
F. ägare: Frank Olsson och Carina Olsson

På denna tomt fanns tidigare en gård kallad "Skräddargårn".

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 22, 2023, at 03:45 PM