Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 13:3

By: Lönnånger nr 13:3
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från 13:1 (1975).
Ägare: Monica Röding (sedan 1999)
F. ägare: Bengt Andersson och Ulla Andersson född Selahn

Förra ägaren Ulla Andersson född Selahn är dotter till "Källmyras" (13:1) förra ägare Engelbert Selahn och Ingrid Selahn född Blixt. Nuvarande ägare driver hundpensionat (och har kennelverksamhet?).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:22 AM