Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger nr 1:1

By: Lönnånger nr 1:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Nyänget
Tillägg: Av gamla nr 5
Ägare: Nils-Åke Persson
F. ägare: Erika Persson

Avstyckat från "Västigårn" nuvarande nr 9:1. Första ägare Brita Jonsdotter 1811-1895 gift 1831 med Göran Abrahamsson 1800-1847, Abraham Göransson 1832-1915 gift med Ingrid Olsdotter 1831-1931. Dottern Katrina Abrahamsdotter 1877-1957 övertog gården 1908. Köpehandling och lagfart 1922 till Per-Göran Persson 1880-1967 gift 1904 hustru Margreta Sjölund 1879-1937, sonen Gustav Persson 1909-1978 och hustrun Erika övertog gården 1936. Deras son Nils-Åke tog över gården 1983. Troligen har landhöjningen möjliggjort brukandet av jorden och därav namnet (1800).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:33 PM