Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn nr 6:1

By: Lönnånger-Skarvtjär nr 6:1
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Smess
Tillägg: "Rätta" Bergströms
Ägare: Anita Bergströms dödsbo
F. ägare: Olof Bergströms dödsbo?

Lars Erik "Smessen" Bergström, 1861-. Därefter ägare Olof Bergström 1903-, med hustru Anna Bergström, 1912-. Olof Bergström dödsbo 1975.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 22, 2023, at 04:10 PM