Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn nr 3:6

By: Lönnånger-Skarvtjär nr 3:6
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Viklunds
Tillägg: "Rätta" Viklunds
Ägare: Susanne Palmgren och Lars Gösta Larsson
F. ägare: Lars Wiklund

Torparen Mårten Jönsson 1799-1867 från "Pårs" i Lönnånger, sonen Jöns Mårtensson 1832-. Brorsdottern Katrina Karlsdotter (Karin Wiklund) flyttade dit sedan, 1865-, gift med Lars Erik Wiklund, 1867-, född i Hårte. Dottern Karolina "Lina" Wiklund, 1896-, köpehandling skriven 1935. Senare ägare Lars Wiklund, köpehandling 1976. Lars Wiklund hyrde ut huset till flera olika hyresgäster. (Martin 1868- och Maria 1873- Karlsson var Karin Viklunds syskon, se ovan. Nuvarande ägare (ej släkt) Susanne Palmgren och Leif Gustav Larsson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:21 AM