Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn nr 3:12

By: Lönnånger-Skarvtjär nr 3:12
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Per-Albin Persson
F. ägare: Jonas Bergströms dödsbo

Jonas Bergström 1894- och hustrun Margreta 1889-. Ny ägare Per-Albin Persson, köpehandling skriven 1969.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:20 AM