Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn nr 2:9

By: Lönnånger-Skarvtjär nr 2:9
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Lill-Kalles
Tillägg: Stranden 1
Ägare: Carina Ersson född Jonsson gift med Lars Ersson
F. ägare: Karl Jonsson

"Strand-Stina" född Sundström 1846- och Olof "Ol-Jons" Jonsson 1824- . Dottern Margreta Olsdotter 1865- gift med Jon Olof Jonsson, 1863-1948. Barnbarnet "Lill-Kalle" Jonsson och hustru Ingrid född Pettersson. Deras dotter Carina är nuvarande ägare.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:20 AM