Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Skarvtjärn nr 1:18

Uttbacken i Lönnånger

By: Lönnånger-Skarvtjär nr 1:18
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: EHNS / UTTBACKEN
Tillägg: Sörsidan
Ägare: Bengt-Åke Henriksson
F. ägare: Martin Andersson

Man- och ekonomibyggnad uppförd på 1800-talet. Jon Erik Ehn 1870- och hustrun Margreta född Jonsson, 1875-, köpehandlandling 1911 (Gården till släkten 1908). Barnbarnet Bertil Pettersson köpte 1944. Ny ägare 1975 Martin Andersson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 06:39 PM