Lönnånger

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Lönnånger / Lönnånger-Lindsta 3:8

By: Lönnånger-Lindsta 3:8
Gårdstyp:
Gårdsnamn:
Tillägg: Avstyckat från Lindsta 3:3
Ägare: Stig Bergström
F. ägare: Elsa Blombergsson

Första lagfart sökt 1871. Nuvarande hus byggdes av Alfred Blombergsson 1916-1989 och hustrun Elsa född Jonsson och ägs numera av deras barnbarn.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 11:19 AM