Kungsgården

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Kungsgården / Kungsgården nr 4:1

Yst i gårn i Kungsgården

By: Kungsgården nr 4:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Yst i gårn
Tillägg: Gamla nr 2
Ägare: Gun-Britt och Jan Sjöbom
F. ägare: Karin Widberg

Kända ägare på gamla nr 2: Jon Olofsson Jordbok 1632. Två söner: Olof Jonsson 1637-1723 kvar på gården gift 1663 med Karin Andersdotter 1637-1717 och Lars Jonsson 1644-1723 (barnlös). Olofs dotter Margreta Olsdotter 1670-1740 gift 1690 med Olof Ersson -1707, Olof Olofsson 1694-1742 gift 1718 med Karin Olsdotter 1693-1764. Två söner: Olof Olofsson 1721-1747 (barnlös) och Jon Olofsson 1724-1799 kvar på gården, gift 1749 med Margta Persdotter 1729-1759 omgift 1760 med Gertrud Mårtensdotter 1735-1812, son Olof Jonsson 1768-1831 gift 1799 med Brita Michelsdotter 1778-1848. Två söner: Jonas Olofsson 1802-1883 kvar på gården gift 1836 med Anna Ersdotter 1808-1886, Erik Olsson 1809-1885 till "Sör i tômten" Kungsgården nr 2:13. Jonas son Olof Jonsson 1837-1919 gift 1864 med Kerstin Jonsdotter 1842-1918 deras dotter Anna-Brita Olsdotter 1867-1932 gift 1890 med Olof Ådahl 1868-1940. Barn: Kristina Ådahl 1891-1956, Ellida Ådahl 1895-1932 gift 1924 med John Edgar Bergman 1899-1977, dräng i Jättendal 1919, fjärdingsman 1932 omgift 1934 (se Kungsgården nr 3:13). Ellida Ådahls son Tage Ådahl 1916-1974 bodde kvar på gården tills sin död. Ny ägare 1934 Hans-Erik Persson (se Kungsgården "Sör i tômten" nr 2:13), dottern Karin 1911-1980 gift 1944 med Knut Widberg 1898-1987 samt deras dotter nuvarande ägare Gun-Britt, gift Sjöbom.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:16 PM