Kungsgården

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Kungsgården / Kungsgården nr 3:2

By: Kungsgården nr 3:2
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Löta
Tillägg: Väster om Ostkustbanan
Ägare: Hans Liiten
F. ägare: Inge Persson

Torpet byggt av slaktaren Nils August Nilsson 1886-1958, gift 1910 med Margareta Elisabet Sjögren 1888-1978, köpte och flyttade hit 1915. (Bodde i Håcksta 1930) Huset brann ner 1930 och byggdes upp av Erik Andersson "Ersk-Anners". Barn: Gerda Margreta 1911, Anna Linnea 1913, Nils Herbert 1917, Ragnar 1922. Nästa ägare (bodde i Håcksta till 1936) Margreta Persson 1885-1964 och hennes son Otto Persson 1908-1991, hans son är nuvarande ägare Inge Persson 1939. Inge Perssons dödsbo sålde fastigheten till Hans Liiten.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 17, 2023, at 11:35 AM