Kungsgården

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Kungsgården / Kungsgården nr 3:15

By: Kungsgården nr 3:15
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Gammelvägen
Ägare: Maria Johansson och Hans Norberg
F. ägare: Leif Lindell

Villan byggd år 1970 av Leif Lindell. Nya ägare 199? Maria och Hans.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 07:01 AM