Kungsgården

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Kungsgården / Kungsgården nr 3:15

By: Kungsgården nr 3:15
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn:
Tillägg: Gammelvägen
Ägare: Maria Johansson och Patrik Ellert
F. ägare: Leif Lindell

Villan byggd år 1970 av Leif Lindell. Nya ägare 199? Maria Johansson och Hans Norberg.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 16, 2023, at 10:29 AM