Kungsgården

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Kungsgården / Kungsgården nr 2:12

Lars Berglunds villa i Kungsgården

By: Kungsgården nr 2:12
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn:
Tillägg: Gammelvägen
Ägare: Lars Berglund
F. ägare: Rut Westberg

Byggdes av Holger Pettersson i mitten av 40-talet. Ägarna har varit: Arne Harning 1927-, Torgny Bergman 1888-1960 köpte huset 1950 när han sålde "Svarvars" i Lunde. Tillsammans med sin hushållerska Bricken Nilsson, som var sömmerska bodde han där till sin död. Troligen köptes huset 1960 av Stig Vestberg 1925-1975 och hustru Ruth. De sålde i sin tur till Lars Berglund år 198..

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 05:14 PM