Kungsgården

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Kungsgården / Kungsgården nr 1:3

Jantes i Kungsgården.

By: Kungsgården nr 1:3
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Jantes
Tillägg: Av gamla nr 1 Även kallat Lärkas
Ägare: Mårten Olsson Lärka
F. ägare: Märta och Jonas Olsson

Kända ägare på gamla nr 1: Kjell Olsson och Marit änka i Mantalslängd 1637, Anders Kjellsson 1635-1715 gift 1655 med Brita Andersdotter -1710, Olof Andersson 1657-1721 gift 1681 med Carin Carlsdotter -1693 omgift 1695 med Brita Mårtensdotter 1671-1715 omgift 1717 med Brita Persdotter 1680-1758. Barn:, Carl Olsson 1682-1759 gift 1711 med Kjerstin Olsdotter 1687-1715, omgift 1715 med Carin Jönsdotter 1682-1731, omgift 1732 med Margta Andersdotter 1689-1743. Olof Carlsson 1722-1782 gift 1743 med Brita Persdotter 1722-1796. Två söner: Carl 1744-1822 (barnlös) och Olof 1768-1797 (död av missbruk) gift 1788 med Sigrid Jonsdotter 1768-1835, omgift 1799 med Erik Michelsson 1776- (Flyttade till Bäling). Olofs två söner: Olof Olsson 1788-1856 gift 1807 med Margta Ersdotter 1784-1843, de blev kvar på gården. Jonas Olsson 1789-1859 torpare. Olof Olssons två söner: Carl Olsson 1808-1843 gift 1839 med Brita Ersdotter 1810-1872, omgift 1844 med Lars Larsson 1815- (Flyttade till Bergsjö). Olof Olsson 1815-1880 (se Kungsgården Hamplycka nr 1:13). Nya ägare omkring 1875 handlare och torpare Johan "Jante" Lärka 1841-1915 gift 1866 med Cecilia Olsdotter 1847-1913, sonen Johan Lärka 1872-1954 gift 1895 med Margreta Olsdotter 1874-1965, Johannes Lärka 1897-1980 gift 1934 med Olga Lindkvist 1896-1965 från Rogsta, dottern Märta 1935- gift med Jonas Olsson 1927- 2003. Samt i Annexet bonden och kyrkvärden Olof Bäckman 1850-1912 gift 1875 med Ingrid Danielsdotter 1854-1930, son Olof Bäckman 1877-1947 gift 1904 med Edla Wesström 1881-1979. De sålde sin hemmansdel och flyttade till Djursta 1:4 år 1915.
Märta och Jonas Olsson bedrev jordbruk och grisuppfödning i många år. När Jonas Olsson avled så bor idag Märta och sonen Mårten kvar på fastigheten. Mårten äger idag fastigheten.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 15, 2023, at 11:48 AM