Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte nr 5:1

Bilden från tiden när Judit och Johan Brusell hade affär i Hårte, sonen Sune sitter på mammas arm.
Bilden från 1980-talet, familjen Sjöberg är nu ägare.

By: Hårte nr 5:1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Sven Djurs
Tillägg:
Ägare: Leif Sjöberg
F. ägare: Harald Sjöbergs dödsbo

Förste ägaren fiskaren Sven Persson-Djur född i Djursta 1852-1927. Johan Brusell 1901-1977 och hustru Judit Brusell 1900-1996. Barn: Sune född 1927, Yngve född 1936 och Elsy född 1940, gift Hammar. Brusell köpte huset 1927 av socknen för 750 kronor. De drev affär i huset. Familjen flyttade till "Simphålet" 1938-39 och därifrån till "Ol-Hindriks" 1945. - Ny ägare Harald Sjöberg 1920-1970 och hustru Henny född 1921 och barnen Lilian och Leif. Nuvarande ägare sonen Leif Sjöberg.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 01:08 PM