Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte nr 4:1

By: Hårte nr 4:1
Gårdstyp:
Gårdsnamn: Belins
Tillägg:
Ägare: Bertil Ottosson född 1946 gift med Gerd född Bäckman 1950
F. ägare: Erik-Olov Belins dödsbo

Förste ägare fiskaren Per-Olof Belin 1886-1952 gift 1911 med Anna-Brita Elfving från Bergsjö 1889-1947. Barn: Erik-Olof 1912-2004, Brita Karolina 1914-1977 gift Colling. Förutvarande ägare Erik-Olof Belin född 1912-2004 gift med Anna Kristina född Palm 1912-200? (Per-Olofs föräldrar Olof Persson-Belin gift 1885 med Karolina Harning Böle) På tomten finns en stuga där båtsmansdottern från Vik Kristina Brusell 1852-1932 bodde med sina söner: Bror Halvar Hägerlund 1877-1947 gift 1906 med Karin Olsdotter 1876-1958 flyttade till "Timmermyra", fiskaren Per Daniel Burman 1882-1968 gift 1910 med Hildur Evelina Pettersson 1888-1988 flyttade till Mellanfjärden,därefter till Bergsjö, Jonas Axel Brusell född 1885- död i Gnarp.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 31, 2011, at 09:02 AM