Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte nr 3:1

Gamla affären i Hårte, på bilden från vänster, Anna Harning Nilsson och hennes mor Karin Hallin.
Gustafsons 2008

By: Hårte nr 3:1
Gårdstyp: Bostad och före detta affärslokal
Gårdsnamn:
Tillägg:
Ägare: Leif Gustafsson
F. ägare:

Huset ägdes av Artur och Hulda Nilsson fram till 1946 då de flyttade till Kungsgården. Huset ägdes tidigare av en kvinna kallad "Vall-Kare" Hallin född 1854 gift 1883 med fiskaren Jon-Olof Harning Hallin född 1851. Troligen flyttade de till Gnarp 1883. Deras dotter Anna Nilsson född Harning 1883-1947, gift med Bengt Nilsson emigrerade till Canada, men återkom 1922 och köpte Utibackan nr 6;1 i Hällan. Nuvarande ägare Leif Gustafson Hårte.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 01:07 PM