Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte nr 22:3

By: Hårte nr 22:3
Gårdstyp: Gård
Gårdsnamn: Zakris
Tillägg: Fritidshus
Ägare: Gunilla Rhodén
F. ägare: Gösta Holmqvist

Fiskaren Zakris Molarin H-vall 1878-1949 gift 1903 med Brita född Westlin 1882-1958. Barn: Viktor 1903-1973, Lilly 1907-1989, Betty 1910-1993, Erik-Johan 1912-1987 gift med Ingrid Palm flyttade till Mellanfjärden 1945, Hulda 1914-1978. Lillys dotter Sonia Anita född 1936 kom från Härnösand 1939, hon bodde med mormor, flyttade 1953. Ny ägare prostfamiljen Holmqvist från Harmånger (sommarhus). Ny fast boende är Gunilla Rhodén.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 22, 2023, at 06:25 PM