Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte nr 17:4

By: Hårte nr 17:4
Gårdstyp: Bostad och före detta affärslokal
Gårdsnamn: Brobergs
Tillägg:
Ägare: Per Gunnar Lindgren och Marie Olsson
'F. ägare: Iris och Ivar Broberg

Ivar Broberg född 1919-2008 och hustru Iris 1925-2002. De var handlare i Hårte mellan 1943 och 2000, även rökeri fanns i det gamla huset Ny affär och bostad flyttades från Fröstens gamla skola en sommarnatt. Byggdes senare om och till på nuvarande plats och affärsverksamheten flyttades från huset mitt emot. Ivar Brobergs dödsbo sålde fastigheten till Per Gunnar Lindgren och Marie Olsson från Sundsvall.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 13, 2024, at 12:12 PM