Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte nr 15:1

By: Hårte nr 15:1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: "Bye"
Tillägg: Viklunda
Ägare: Ulf Nygårds
F. ägare: Anton och Karin Wiklund

Torpet byggdes av fiskaren Anders Harning 1861-1940 (död i Bäling) gift 1891 med Katrina Margreta född Engberg 1862-1941. Barn:Hulda Katrina 1891-1975 gift 1917 med Jonas Bergman, Bäling. - Ny ägare Per Anton Viklund 1902-1972 och hustru Karin 1903-1979. Son Lennart Viklund 1942-1973. Nuvarande ägare Ulf Nygårds

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 31, 2011, at 08:58 AM