Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte Bojorden nr 1:1

By: Hårte Bojorden nr 1:1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Westins eller Jantes
Tillägg: Hårte/Lindsta 1:4
Ägare: Sabine Klötz Logan och Paul Logan
F. ägare: Staffan Berg

Tidigare ägare: Fiskaren Johan "Jante Myra" Westin 1849-1931 gift 1880 med Karin Harning 1855-1927,Barn: Brita gift Molarin 1882-1958, Marta gift Molarin född 1885 och dottern Emma Westin 1888-1972. Hon flyttade från torpet på 60-talet och sålde det till Lennart Rödjare 1970, han i sin tur sålde 2002 till Staffan Berg. Måg fyrbiträde Erik Johan Molarin 1876-1953 gift 1904 med Marta Katrina Westin 1885-1967. Johan Westin flyttade till Byske 1910 åter till Gnarp efter några år. Johan Westlin byggde torpet troligen 1882 då marken köptes av allmänningen. (Troligen flyttades timmerhuset till platsen.) Ny ägare är Sabine Klötz Logan och Paul Logan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 22, 2023, at 06:30 PM