Hårte

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hårte / Hårte-Vik nr 2:5

Rönningen i Hårte

By: Hårte-Vik nr 2:5
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Rönningen
Tillägg: Gamla Vik nr s 2
Ägare: Anders och Jörgen Johansson
F. ägare: Anita Johansson

Gården ägdes gemensamt av bröderna Sven Engberg 1859-1933 gift med Anna-Greta född Harning 1875-1963 och Per Engberg, Sven köpte så småningom ut Per och 1904 köpte den senare gården "Högdahls" i Håcksta nr 9:7. Sven och Anna-Gretas barn: Sven-Erik 1899-1982, Karin 1901-1983, Gunnar 1915-1995 . Nuvarande ägare i "Rönningen är Svens sondotter Anita änka efter Sven Johansson. Huset äges i dag av Anitas söner Anders och Jörgen Johansson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 22, 2023, at 06:33 PM