Håcksta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Håcksta / Håcksta nr 1:1

Strandkvist i Håcksta

By: Håcksta nr 1:1
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Strandkvist
Tillägg:
Ägare: Per-Erik Norman
F. ägare: Karin Norman

Båtsmanstorpet byggdes 1882 av Daniel Lundin. Uttagen till båtsman under namnet Lärka, efter drygt tio års tjänst som båtsman fick han sitt avskedspass från Kungliga Maj:ts och kronans tjänst med vitsord, han var då 27 år och 9 mån gammal år 1896. År 1909 sålde han torpet och flyttade till Lönnånger. Ny ägare blev Anders Sjölund 1875-1946 (till Hällan nr 7:1), som sålde 1917 till Hans "Skraddar-Hasse" Persson 1860-1926 (se nr 13:1) som ägde torpet 1917-1922, Gunnar och Anna-Brita Andersson ägde torpet 1922-1932 (se nr 7:1). Torpet köptes 1932 av Einar Strandqvist 1900-1976 och hustru Alma 1901-1971. Deras dotter Karin gift Norman är nuvarande ägare. Torpet avsöndrat från Håcksta nr 1:7 och nr 9:10 samt Böle nr 3.
Sonen Per-Erik Norman övertog fastigheten efter modern Karins död.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 27, 2023, at 01:46 PM