Håcksta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Håcksta / Håcksta nr 10

Västbackan i Håcksta

By: Håcksta nr 10
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Västbackan
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Leif Sjöberg
F. ägare: Nils-Erik och Charlotta Sjöberg

Avstyckat från "Ystigårn" gamla nr 2. Ägare Olof Larsson 1736-85 gift 1774 med Anna Olsdotter 1752-1831 (barnlösa), hon omgift 1786 med Nils Persson 1762-1831 (från Djursta nr 1), Olof Nilsson 1792-1848 gift 1815 med Anna Jönsdotter 1796-1852, Nils Olsson 1817-89 gift 1844 med Margreta Jonsdotter 1805-1877, Anna Nilsdotter 1846-1920 gift 1877 med Erik Henriksson-Sjöberg 1851-1897, Nils-Erik Sjöberg 1883-1978 gift 1909 med Charlotta 1885-1954. Logen nedbrunnen 1939 (Systrar: Anna Olsdotter 1752-1831 och Gertrud Olsdotter 1761-, se Håcksta "Ystigårn nr 12:1 ).

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 09:32 AM