Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan nr 9:3

By: Hällan nr 9:3
Gårdstyp: Villa byggd 1982
Gårdsnamn: GGammelbacken
Tillägg:
Ägare: Inger och Stig Enros
F. ägare: Bo Andersson

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 08:25 PM