Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan nr 9:2

Landers i Hällan

Bold text
By: Hällan nr 9:2
Gårdstyp: Båtsmanstorp
Gårdsnamn: Landers
Tillägg:
Ägare: Anna-Greta och Ivar Söderlund
F. ägare: John Mohlen

Båtsmanstorp byggt av rotebönder från Hällan. Båtsmanskorpral Per Lingman tog namnet Lander när han slutade som båtsman. Ägare har varit: Per Lander född i Fryksände 1848-1923 gift 1872 med Margit Johansdotter född 1850, omgift 1880 med Brita Olsdotter 1841-1924, barn: Inga Lander 1875-1955, Johan Vilhard Lander 1878-1957, Olof Peter Lander 1881-1959. Övriga ägare har varit: Albert Andersson född, Torsten Andersson, John Mohlen. Enligt Albert Harning byggde Petter Svensson torpet på 1870-talet. Per Lander och Petter Svensson var kamrater som kom gående hit från Värmland.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 01:38 PM