Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan nr 9:1

På Mon Edsmyrvallen

By: Hällan nr 9:1
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Mon
Tillägg:
Ägare: Torsten och Anna Andersson
F. ägare: Albert och Sofia Andersson

Förste kände ägare var Erik Ersson (far hette Hällin) 1832-1919 gift 1864 med Brita Jonsdotter född 1831 (Halvsyster med Olof Lönnmans hustru) Olof Lönnman 1863-1956 gift 1887 med Anna Kristina Jonsdotter 1866-1941 köpte fastigheten. Han var smed, urmakare, brukade "köppa" ( slå åder ), drog även ut tänder, byggde sågverk,m.m. dessutom skrev han vers. Nästa ägare var dottern Sofia 1895-1954 gift 1915 med Albert Andersson 1893-1984 .Söner: Torsten 1915, Sten 1928-1999. På fastigheten fanns en smedja, mangård och ekonomibyggnader uppförda 1863 ombyggt 1910. Gamla stugan finns fortfarande kvar. Det övriga revs och byggdes nytt i början av 40-talet. Nuvarande ägare, se ovan.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 01:38 PM