Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan / Edsmyrvallen nr 4:1

Sjödins i Hällan
Sjödins i Hällan

By: Hällan nr 4:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sjödins
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Joakim Nyberg och Åsa Gamrell Nyberg
F. ägare: Sven Engström

Avstyckat från "Innigårn" nr 2:40: Erik Johansson 1817-1863 gift 1841 med Brita Engberg 1814-1881, tre barn: Johan Ersson 1843-1916 (döv) smed se nr 6:1, Sven Engberg 1850-1904 fiskare (se "hammargården nr 1:5), Marget 1846-1915 kvar på gården gift 1864 med Anders Sjödin 1832-1909, son Erik-Olof Sjödin 1869-1947 gift 1898 med Margreta Kardell 1872-1955, två barn: Bricken Engström 1900-1983 gift med Robert Engström 1905-1929 och brodern Andreas Sjödin 1904-1989 snickare och bonde. På gården fanns smedja, bakstuga, linskäkt och snickeri. Nuv. ägare är Sven Engström född 1930 och son till Bricken Engström. Sven och Ingrid Engström sålde fastigheten
till familjen Nyberg från Danderyd.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 23, 2023, at 01:21 PM