Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan / Edsmyrvallen nr 4:1

Sjödins i Hällan
Sjödins i Hällan

By: Hällan nr 4:1
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sjödins
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Sven Engström
F. ägare: Bricken Engström och Andreas Sjödin

Avstyckat från "Innigårn" nr 2:40: Erik Johansson 1817-1863 gift 1841 med Brita Engberg 1814-1881, tre barn: Johan Ersson 1843-1916 (döv) smed se nr 6:1, Sven Engberg 1850-1904 fiskare (se "hammargården nr 1:5), Marget 1846-1915 kvar på gården gift 1864 med Anders Sjödin 1832-1909, son Erik-Olof Sjödin 1869-1947 gift 1898 med Margreta Kardell 1872-1955, två barn: Bricken Engström 1900-1983 gift med Robert Engström 1905-1929 och brodern Andreas Sjödin 1904-1989 snickareoch bonde. På gården fanns smedja, bakstuga, linskäkt och snickeri. Nuv. ägare är Sven Engström född 1930 och son till Bricken Engström.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 01:37 PM