Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan nr 3:11

Starra i Hällan. Två hus, Nr 3:11, 3:12.

By: Hällan nr 3:11
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Starra
Tillägg:
Ägare: Kurt Johansson
F. ägare:

Kurts farmor och farfar Maria Lärka 1887-1953 gift 1916 med Johan August Johansson 1891-1957 köpte Starra 1917. Valfrid Johansson född 1919 avstyckade tomt och byggde villa 1951 se nr Hällan 3:12. Skomakare och stenhuggare, bosatt i Starra, Jonas-Petter Pettersson född 1822 i Njurunda, död 1897 gift 1857 med Ingrid Wannberg född 1826 från "Per-Toms".

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 22, 2024, at 02:51 PM