Hällan

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Hällan / Hällan nr 2:42

By: Hällan nr 2:42
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Västänge
Tillägg: Av gamla nr 1 Även kallat Väst i Änge
Ägare: Britt-Marie Johansson
F. ägare: Ragnar Johansson

Förste ägaren kom från "Innegårn" (se ovan nr 2:40) och hette Johannes Ersson 1746-1826 gift 1770 med Brita Hansdotter 1749-1825, sedan följde: Hans Johansson 1773-1849 gift 1797 med Karin Andersdotter född 1773. Fyra barn: Johan Hansson 1798-1869 kvar på gården, Anders Hansson född 1802 (se Väst i stuga nr 1:10), Hans Hansson 1804-1846 (se nr 7:1). Systern och svågern, Karin Hansdotter 1817-1890 gift 1836 med Olof Persson 1815-1904, köpte av Johan Hansson död 1869 (se ovan). Deras son Per Olofsson 1839-1911 gift 1864 med Brita Ersdotter 1837-1917 blev näste ägare, därefter dottern Karin Persdotter 1868-1939 gift 1893 med Johan Persson 1870-1955, barn: Per-Olof Johansson 1894-1978,kvar på gården. Johan-August Johansson 1891-1957 till Hällan "Starra" nr 3:11, Matilda född 1896 och Margreta född 1899. Johan-Augusts sondotter Britt-Marie Johansson övertog "Västänge" år 1978.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 08:20 PM