Gärde

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Gärde / Gärde nr 4

By: Gärde nr 4
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Väst i Nystuga
Tillägg: Av gamla nr 1. Obebott
Ägare: Anders och Erik Jonsson
F. ägare: Gunnar Persson

Avstyckat från Gärde nr 1. Tidigare kända ägare: Aron Olofsson 1786-1858 gift 1812 med Gölin Jonsdotter 1788-1881 från Lunde. Dottern Gertrud Aronsdotter 1815-1902 gift 1841 med Johan Olsson 1819-1878, deras dotter Gölin Johansdotter 1842- gift 1862 med Jöns Persson 1835- övertog gården och därefter deras dotter Juliana Jönsdotter 1868-1927 gift 1890 med Per Larsson 1863-1926 från Lindsta. Sonen Lars-Johan Persson 1890-1968 gift 1918 med Elin född Westerlund 1893-1954 ägde sedan gården. Deras son Gunnar Persson 1920-1996 bodde sedan där. Gunnar flyttade med familjen till "Olas" Älvsta nr 3:11. "Väst i nystuga" är idag obebott.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 30, 2011, at 08:12 PM